Käsityökoulu – itse tekemällä syntyy parasta! Ilmoittaudu mukaan Käsityökoulun ryhmiimme!

Tiedustele vapaita paikkoja ryhmiin. Vapautuvia oppilaspaikkoja täytetään myös lukuvuoden aikana.

Pohjois-Pohjanmaan Taitoyhdistyksen käsityökoulu toimii runsaasti virikkeitä tarjoavan Kulttuuritalo Valveen  ja  Taitokeskus Oulun kahdessa toimipaikassa, Oulussa.  Opetuksen tarkoituksena on innostaa oppilasta oivalluksiin, mielikuvitukseen ja tekemisen iloon.  Nämä luovat perustan luovalle käsityölle, joka on monimateriaalista, tavoitteellista ja ilmaisuvoimasta. Oppilaat pääsevätkin  tutustumaan monipuolisesti sekä perinteisiin, että uusiin käsityötekniikoihin, niin pehmeiden kuin kovienkin materiaalien parissa.

Tärkeänä osana työskentelyä koko opiskelun ajan on oppilaiden rohkaisu luovaan suunnitteluun ja itseilmaisuun. Käsityökoulun opinnot ovat opetussuunnitelmaan perustuvaa, laajuudeltaan 500 tuntia,  tavoitteellista ja vuodesta toiseen etenevää käsityön taiteen perusopetusta.

Kulttuuritalo Valveella ja Taitokeskus Oulussa toimii seitsemän ryhmää, joissa tarjotaan opetusta 4–99-vuotiaille.

Lue lisää ryhmistä täältä