Käsityökoulu

Pohjois-Pohjanmaan Taitoyhdistyksen käsityökoulu toimii runsaasti virikkeitä tarjoavan Kulttuuritalo Valveen tiloissa, Oulussa.  Käsityökoulun oppilaat pääsevät tutustumaan monipuolisesti sekä perinteisiin että uusiin käsityötekniikoihin niin pehmeiden kuin kovienkin materiaalien parissa.

Tärkeänä osana työskentelyä koko opiskelun ajan on oppilaiden rohkaisu luovaan suunnitteluun ja itseilmaisuun. Käsityökoulun opinnot ovat opetussuunnitelmaan perustuvaa, laajuudeltaan 500 tuntia,  tavoitteellista ja vuodesta toiseen etenevää käsityön taiteen perusopetusta.

Kulttuuritalo Valveella toimii neljä ryhmää, joissa tarjotaan opetusta 7–16-vuotiaille.

Käsityökoulun ryhmät

NÄPPÄRÄT (4–6-vuotiaat)

Varhaisiän taidekasvatuksen ryhmä, jossa tutustutaan visuaalisen ilmaisun peruskäsitteisiin, -väreihin ja -muotoihin sekä käsityön perustekniikoihin. Lapset pääsevät alusta asti itse suunnittelemaan visuaalisen ilmeen työhönsä ja tekemään persoonallisia, omannäköisiä käsitöitä. 

Näppärät tiistaisin 17.30–18.30  aloitus viikolla 5/2019
Taitokeskus Oulu
Lukukausimaksu 75€ + materiaalimaksu 35€

NIKKARIT (7–9-vuotiaat)

Ryhmän opetus painottuu koviin materiaaleihin ja käsityömuotoiluun. Nikkarit tutustuvat mm. puu-, metalli-, savi-, paperi- sekä muovimateriaaleihin ja valmistavat tuotteita näiden materiaalien yhdistelmistä.

Nikkarit torstaisin klo 16.45–18.15  aloitus viikolla 5/2019
Kulttuuritalo Valve           

Lukukausimaksu 110€ + materiaalimaksu 40€

LUOVAT (7–9-vuotiaat)

Käsin ompelua ja muita käsityön perustekniikoita jo hieman osaavien ryhmä, jossa lapset pääsevät tutustumaan käsityön ja muotoilun maailmaan, perusteita pidemmälle. Töiden lähtökohtana on lapsen oma maailma ja mielikuvitus.

Luovat keskiviikkoisin 17-18.30  aloitus viikolla 5/2019
Kulttuuritalo Valve               
Lukukausimaksu 110€ + materiaalimaksu 40€

TAITURIT (10–12-vuotiaat) ja TAITURIT+ (13-16-vuotiaat)

Kädentaidoissa jo pidemmälle edenneiden ryhmä, jossa lapset suunnittelevat ja valmistavat itse vaativampia tuotteita. Käsityöllisen prosessin vaiheet opitaan pitempikestoisten tekemisten aikana.

Taiturit keskiviikkoisin 18.45-20.15  aloitus viikolla 5/2019
Kulttuuritalo Valve
           
Lukukausimaksu 110€ + materiaalimaksu 40€

Toiminta alkaa viikolla 5 Kulttuuritalo Valveella. Ryhmiä on kevätlukukaudelle tarjolla yhteensä neljä ja niitä lisätään tarpeen mukaan. Opettajina toimivat Johanna Lumila ja Johanna Niemi.

 

Yhteystiedot

Johanna Niemi
p. 050 440 4129
johanna.niemi(a)taitopohjoispohjanmaa.fi

Johanna Lumila
p. 040 515 6100
johanna.lumila(a)taitopohjoispohjanmaa.fi