Käsityökoulu

Taito käsityökoulu Pohjois-Pohjanmaan opetuksen tavoitteena on innostaa oppilasta oivalluksiin, mielikuvitukseen ja tekemisen iloon ja luoda perustan luovalle käsityölle, joka on monimateriaalista, tavoitteellista ja ilmaisuvoimasta. Oppilaat pääsevätkin  tutustumaan monipuolisesti sekä perinteisiin, että uusiin käsityötekniikoihin, niin pehmeiden kuin kovienkin materiaalien parissa.

Tärkeänä osana työskentelyä koko opiskelun ajan on oppilaiden rohkaisu luovaan suunnitteluun ja itseilmaisuun. Käsityökoulun opinnot ovat taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan perustuvaa, laajuudeltaan 500 tuntia,  tavoitteellista ja vuodesta toiseen etenevää käsityön taiteen perusopetusta.

Käsityökoulussamme toimii yhteensä kahdeksan ryhmää, joissa tarjotaan opetusta 4–99-vuotiaille.

Taiteen perusopetuksen varhaiskasvatuksen ryhmä

NÄPPÄRÄT (4–6-vuotiaat) TÄYNNÄ

Varhaisiän taidekasvatuksen ryhmä, jossa tutustutaan visuaalisen ilmaisun peruskäsitteisiin, -väreihin ja -muotoihin sekä käsityön perustekniikoihin. Lapset pääsevät alusta asti itse suunnittelemaan visuaalisen ilmeen työhönsä ja tekemään persoonallisia, omannäköisiä käsitöitä. 

Näppärät tiistaisin klo 17.15–18  alkaen viikolla 4/2023. Opettaja Kaisa Nivukoski.
Taitokeskus Oulu
Lukukausimaksu 75€ + materiaalimaksu 35€

Oppilaaksi ja varasijalle hakeutuminen Eepoksen kautta TÄÄLLÄ

 

Käsityökoulun ryhmät

LUOVAT (7–9-vuotiaat) TÄYNNÄ

Käsin ompelua ja muita käsityön perustekniikoita jo hieman osaavien ryhmä, jossa lapset pääsevät tutustumaan käsityön ja muotoilun maailmaan, perusteita pidemmälle. Töiden lähtökohtana on lapsen oma maailma ja mielikuvitus.

Luovat keskiviikkoisin klo 17-18.30  alkaen viikolla 4/2023 . Opettaja Alina Rajala. TÄYNNÄ
Taitokeskus Oulu            
Lukukausimaksu 110€ + materiaalimaksu 40€

Oppilaaksi  ja varasijalle hakeutuminen Eepoksen kautta TÄÄLLÄ

NIKKARIT (7–10-vuotiaat)

Ryhmän opetus painottuu koviin materiaaleihin ja käsityömuotoiluun. Nikkarit tutustuvat mm. puu-, metalli-, savi-, paperi- sekä muovimateriaaleihin ja valmistavat tuotteita näiden materiaalien yhdistelmistä.

Nikkarit keskiviikkoisin klo 17.00–18.30 alkaen viikolla 4/2023 . Opettaja Juha Pöykkö
Rautionkatu 2, Oulu           

Lukukausimaksu 110€ + materiaalimaksu 40€

Oppilaaksi hakeutuminen Eepoksen kautta TÄÄLLÄ

NIKKARIT+ (11–14-vuotiaat)

Kädentaidoissa jo pidemmälle edenneiden ryhmä, jossa lapset suunnittelevat ja valmistavat itse vaativimpia tuotteita. Nikkareissa valmistetaan tuotteita puu-, metalli-, savi-, paperi- sekä muovimateriaalien yhdistelmistä. Käsityöllisen prosessin vaiheet opitaan pitempikestoisten töiden aikana. Mukanaolo ei edellytä aikaisempaa osallistumista käsityökoulun ryhmiin.

Nikkarit keskiviikkoisin klo 18.45-20.15  alkaen viikolla 4/2023 . Opettaja Juha Pöykkö.
Rautionkatu 2, Oulu           

Lukukausimaksu 110€ + materiaalimaksu 40€

Oppilaaksi hakeutuminen Eepoksen kautta TÄÄLLÄ

TAITURIT (10–12-vuotiaat) ja TAITURIT+ (13-16-vuotiaat)

Kädentaidoissa jo pidemmälle edenneiden ryhmä, jossa lapset suunnittelevat ja valmistavat itse vaativampia tuotteita. Käsityöllisen prosessin vaiheet opitaan pitempikestoisten tekemisten aikana. Ryhmään voivat osallistua kaikki kiinnostuneet nuoret. Mukanaolo ei edellytä aikaisempaa osallistumista käsityökoulun ryhmiin.

Taiturit+ keskiviikkoisin klo 18.45-20.15 alkaen viikolla 4/2023 . Opettaja Alina Rajala.
Taitokeskus Oulu      
Lukukausimaksu 110€ + materiaalimaksu 40€

Oppilaaksi hakeutuminen Eepoksen kautta TÄÄLLÄ

AIKUISTEN KÄSITYÖKOULU

Käsityön taiteen perusopetuksen aikuisten ryhmän  tavoitteena on oman ilmaisutavan ja taiteellisen työskentelyn kehittäminen. Opetuksessa otetaan huomioon aikuisen oppijan motivoituneisuus, omatoimisuus ja aiempi osaaminen. Opinnot antavat valmiuksia hyödyntää opittua omassa työssä, harrastuksissa sekä yritystoiminnassa jatkuvan oppimisen ajatus huomioiden.

Ryhmä 1  joka toinen tiistai klo 17.30-20.30  alkaen viikolla 3/2023. Opettaja Johanna Lumila.

Ryhmä 2 joka toinen torstai klo 17.30-20.30 alkaen viikolla 4/2023. Opettaja Maria Visuri.  Rautionkatu 2, Oulu
      
Lukukausimaksu 170€ + materiaalimaksu käytön mukaan

Aikuisten teemaopintojen ryhmä joka toinen tiistai alkaen viikolla 4/2023 . Opettaja Johanna Lumila. TÄYNNÄ

Oppilaaksi varasijoille hakeutuminen Eepoksen kautta TÄÄLLÄ

 

Kevään 2023 toiminta alkaa viikoilla 3 ja 4.

Tiedustelut vapaista oppilaspaikoista Elina Seppänen 040-3522500 tai elina.seppanen(a)taitopohjoispohjanmaa.fi

 

Yhteystiedot

Rehtori Elina Seppänen
p. 040 352 2500
toimisto(a)taitopohjoispohjanmaa.fi

Opettaja Johanna Lumila
p. 040 515 6100
johanna.lumila(a)taitopohjoispohjanmaa.fi

Opettaja Kaisa Nivukoski
p. 040 352 2046
kaisa.nivukoski(a)taitopohjoispohjanmaa.fi

Tuntiopettaja Alina Rajala
p. 044 258 2864

Tuntiopettaja Maria Visuri
p. 050 343 1725

Tuntiopettaja Juha Pöykkö
jpoykko@gmail.com