Käsityökoulu

Pohjois-Pohjanmaan Taitoyhdistyksen käsityökoulu toimii runsaasti virikkeitä tarjoavan Kulttuuritalo Valveen  ja  Taitokeskus Oulun kahdessa toimipaikassa, Oulussa.  Opetuksen tarkoituksena on innostaa oppilasta oivalluksiin, mielikuvitukseen ja tekemisen iloon ja luoda perustan luovalle käsityölle, joka on monimateriaalista, tavoitteellista ja ilmaisuvoimasta. Oppilaat pääsevätkin  tutustumaan monipuolisesti sekä perinteisiin, että uusiin käsityötekniikoihin, niin pehmeiden kuin kovienkin materiaalien parissa.

Tärkeänä osana työskentelyä koko opiskelun ajan on oppilaiden rohkaisu luovaan suunnitteluun ja itseilmaisuun. Käsityökoulun opinnot ovat opetussuunnitelmaan perustuvaa, laajuudeltaan 500 tuntia,  tavoitteellista ja vuodesta toiseen etenevää käsityön taiteen perusopetusta.

Kulttuuritalo Valveella ja Taitokeskus Oulussa toimii kahdeksan ryhmää, joissa tarjotaan opetusta 4–99-vuotiaille.

Taiteen perusopetuksen varhaiskasvatuksen ryhmä

NÄPPÄRÄT (4–6-vuotiaat)

Varhaisiän taidekasvatuksen ryhmä, jossa tutustutaan visuaalisen ilmaisun peruskäsitteisiin, -väreihin ja -muotoihin sekä käsityön perustekniikoihin. Lapset pääsevät alusta asti itse suunnittelemaan visuaalisen ilmeen työhönsä ja tekemään persoonallisia, omannäköisiä käsitöitä. 

Näppärät torstaisin klo 17–17.45  alkaen viikolla 4/2021
Kulttuuritalo Valve
Lukukausimaksu 75€ + materiaalimaksu 35€

 

Käsityökoulun ryhmät

LUOVAT (7–9-vuotiaat)

Käsin ompelua ja muita käsityön perustekniikoita jo hieman osaavien ryhmä, jossa lapset pääsevät tutustumaan käsityön ja muotoilun maailmaan, perusteita pidemmälle. Töiden lähtökohtana on lapsen oma maailma ja mielikuvitus.

Luovat keskiviikkoisin klo 17-18.30  alkaen viikolla 4/2021
Kulttuuritalo Valve               
Lukukausimaksu 110€ + materiaalimaksu 40€

NIKKARIT (7–9-vuotiaat)

Ryhmän opetus painottuu koviin materiaaleihin ja käsityömuotoiluun. Nikkarit tutustuvat mm. puu-, metalli-, savi-, paperi- sekä muovimateriaaleihin ja valmistavat tuotteita näiden materiaalien yhdistelmistä.

Nikkarit keskiviikkoisin klo 16.45–18.15 alkaen viikolla 4/2021
Rautionkatu 2, Oulu           

Lukukausimaksu 110€ + materiaalimaksu 40€

NIKKARIT+ (10–12-vuotiaat)

Kädentaidoissa jo pidemmälle edenneiden ryhmä, jossa lapset suunnittelevat ja valmistavat itse vaativimpia tuotteita. Nikkareissa valmistetaan tuotteita puu-, metalli-, savi-, paperi- sekä muovimateriaalien yhdistelmistä. Käsityöllisen prosessin vaiheet opitaan pitempikestoisten töiden aikana. Mukanaolo ei edellytä aikaisempaa osallistumista käsityökoulun ryhmiin.

Nikkarit keskiviikkoisin klo 18.30-20.00  alkaen viikolla 4/2021 Ryhmä täynnä! Ilmoittaudu varapaikalle.
Rautionkatu 2, Oulu           

Lukukausimaksu 110€ + materiaalimaksu 40€

TAITURIT (10–12-vuotiaat)

Kädentaidoissa jo pidemmälle edenneiden ryhmä, jossa lapset suunnittelevat ja valmistavat itse vaativampia tuotteita. Käsityöllisen prosessin vaiheet opitaan pitempikestoisten tekemisten aikana.

Taiturit torstaisin klo 18-19.30  alkaen viikolla 4/2021
Kulttuuritalo Valve
           
Lukukausimaksu 110€ + materiaalimaksu 40€

TAITURIT+ (13–16-vuotiaat)

Jatkoa Taiturit -ryhmälle. Ryhmään voivat osallistua kaikki kiinnostuneet nuoret. Mukanaolo ei edellytä aikaisempaa osallistumista käsityökoulun ryhmiin.

Taiturit+ keskiviikkoisin klo 18.45-20.15 alkaen viikolla 4/2021
Kulttuuritalo Valve
           
Lukukausimaksu 110€ + materiaalimaksu 40€

AIKUISTEN KÄSITYÖKOULU

Ryhmät ovat täynnä. Ilmoittaudu varapaikalle p. 040 5156100 tai johanna.lumila(a)taitopohjoispohjanmaa.fi

Käsityön taiteen perusopetuksen aikuisten ryhmän  tavoitteena on oman ilmaisutavan ja taiteellisen työskentelyn kehittäminen. Opetuksessa otetaan huomioon aikuisen oppijan motivoituneisuus, omatoimisuus ja aiempi osaaminen. Opinnot antavat valmiuksia hyödyntää opittua omassa työssä, harrastuksissa sekä yritystoiminnassa elinikäisen oppimisen ajatus huomioiden.

Aikuisten käsityökoulu joka toinen tiistai klo 17.30-20.30  alkaen viikolla 4 ja 5/2021 (kaksi ryhmää)
Taitokeskus Oulu, Rautatienkatu 11 B, Oulu
            
Lukukausimaksu 170€ + materiaalimaksu

Kevään 2021 toiminta alkaa viikolla 4 Kulttuuritalo Valveella ja Taitokeskus Oulussa. Ryhmiä on kevätlukukaudelle tarjolla yhteensä kahdeksan ja niitä lisätään tarpeen mukaan.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut varhaiskasvatuksen- ja käsityökoulujen ryhmiin: johanna.lumila(a)taitopohjoispohjanmaa.fi.

Taito Käsityökoulu Pohjois-Pohjanmaan rehtorina toimii Elina Seppänen. Opettajina toimivat Johanna Lumila ja Essi Huusko.

Yhteystiedot

Rehtori Elina Seppänen
p. 040 352 2500
toimisto(a)taitopohjoispohjanmaa.fi

Opettaja Essi Huusko
p. 050 440 4129
essi.huusko(a)taitopohjoispohjanmaa.fi

Opettaja Johanna Lumila
p. 040 515 6100
johanna.lumila(a)taitopohjoispohjanmaa.fi