Käsityökoulu

Pohjois-Pohjanmaan Taitoyhdistyksen käsityökoulu toimii runsaasti virikkeitä tarjoavan Kulttuuritalo Valveen tiloissa, Oulussa.  Käsityökoulun oppilaat pääsevät tutustumaan monipuolisesti sekä perinteisiin että uusiin käsityötekniikoihin niin pehmeiden kuin kovienkin materiaalien parissa.

Tärkeänä osana työskentelyä koko opiskelun ajan on oppilaiden rohkaisu luovaan suunnitteluun ja itseilmaisuun. Käsityökoulun opinnot ovat opetussuunnitelmaan perustuvaa, laajuudeltaan 500 tuntia,  tavoitteellista ja vuodesta toiseen etenevää käsityön taiteen perusopetusta.

Kulttuuritalo Valveella ja Taitokeskus Oulussa toimii kuusi ryhmää, joissa tarjotaan opetusta 4–99-vuotiaille.

Taiteen perusopetuksen varhaiskasvatuksen ryhmä

NÄPPÄRÄT (4–6-vuotiaat)

Varhaisiän taidekasvatuksen ryhmä, jossa tutustutaan visuaalisen ilmaisun peruskäsitteisiin, -väreihin ja -muotoihin sekä käsityön perustekniikoihin. Lapset pääsevät alusta asti itse suunnittelemaan visuaalisen ilmeen työhönsä ja tekemään persoonallisia, omannäköisiä käsitöitä. 

Näppärät torstaisin klo 16.45–17.30  alkaen viikolla 35/2019
Kulttuuritalo Valve
Lukukausimaksu 75€ + materiaalimaksu 35€

 

Käsityökoulun ryhmät

NIKKARIT (7–9-vuotiaat)

Ryhmän opetus painottuu koviin materiaaleihin ja käsityömuotoiluun. Nikkarit tutustuvat mm. puu-, metalli-, savi-, paperi- sekä muovimateriaaleihin ja valmistavat tuotteita näiden materiaalien yhdistelmistä.

Nikkarit torstaisin klo 17.45–19.15  alkaen viikolla 35/2019
Kulttuuritalo Valve           

Lukukausimaksu 110€ + materiaalimaksu 40€

LUOVAT (7–9-vuotiaat)

Käsin ompelua ja muita käsityön perustekniikoita jo hieman osaavien ryhmä, jossa lapset pääsevät tutustumaan käsityön ja muotoilun maailmaan, perusteita pidemmälle. Töiden lähtökohtana on lapsen oma maailma ja mielikuvitus.

Luovat keskiviikkoisin klo 17-18.30  alkaen viikolla 35/2019
Kulttuuritalo Valve               
Lukukausimaksu 110€ + materiaalimaksu 40€

TAITURIT (10–12-vuotiaat) ja TAITURIT+ (13-16-vuotiaat)

Kädentaidoissa jo pidemmälle edenneiden ryhmä, jossa lapset suunnittelevat ja valmistavat itse vaativampia tuotteita. Käsityöllisen prosessin vaiheet opitaan pitempikestoisten tekemisten aikana.

Taiturit keskiviikkoisin klo 18.45-20.15  alkaen viikolla 35/2019
Kulttuuritalo Valve
           
Lukukausimaksu 110€ + materiaalimaksu 40€

AIKUISTEN KÄSITYÖKOULU

Käsityön taiteen perusopetuksen aikuisten ryhmän  tavoitteena on oman ilmaisutavan ja taiteellisen työskentelyn kehittäminen. Opetuksessa otetaan huomioon aikuisen oppijan motivoituneisuus, omatoimisuus ja aiempi osaaminen. Opinnot antavat valmiuksia hyödyntää opittua omassa työssä, harrastuksissa sekä yritystoiminnassa elinikäisen oppimisen ajatus huomioiden.

Aikuisten käsityökoulu joka toinen tiistai klo 17.30-20.30  alkaen viikolla 35 ja 36/2019 (kaksi ryhmää)
Taitokeskus Oulu, Rautatienkatu 11 B, Oulu
            
Lukukausimaksu 170€ + materiaalimaksu

 

Syksyn 2019 toiminta alkaa viikolla 35 Kulttuuritalo Valveella ja Taitokeskus Oulussa. Ryhmiä on syyslukukaudelle tarjolla yhteensä kuusi ja niitä lisätään tarpeen mukaan.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut varhaiskasvatuksen- ja käsityökoulujen ryhmiin: johanna.lumila(a)taitopohjoispohjanmaa.fi.

Opettajina toimivat Johanna Lumila ja Essi Huusko.

 

Yhteystiedot

Johanna Lumila
p. 050 515 6100
johanna.lumila(a)taitopohjoispohjanmaa.fi

Essi Huusko
p. 040 440 4129
essi.huusko(a)taitopohjoispohjanmaa.fi